Mạch bảo vệ pin lion

Mạch bảo vệ  quá dòng, quá áp, quá nhiệt các loại pin Lithium ion ( Lion ) 24V, 36V, 48V